Հայտարարություններ

Հակակարկտային ցանցերի մատակարարման և տեղադրման հայտամրցույթի հրավեր

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ Գերմանական «Հույսի Նշան» և հայկական «Կանաչ Արահետ» գյուղատնտեսության աջակցության ՀԿ-ի կողմից իրականացվում է «Փոքր ֆերմերային տնտեսությունների կենսապայմանների բարելավում՝ կարողությունների զարգացման և կայուն տնտեսական կառույցների ստեղծման միջոցով» ծրագիրը, որի շրջանակներում Կանաչ Արահետ գյուղատնտեսության աջակցության ՀԿ-ն հայտարարում է հակակարկտային ցանցերի մատակարարման և տեղադրման հայտամրցույթ:

Գնառաջարկները պետք է ուղարկվեն մինչև 2018թ-ի հունիսի 10-ը ներառյալ էլ-փոստի, փոստի կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով փակ ծրարով հետևյալ հասցեով:

Կանաչ Արահետ ՀԿ, Երևան 025, Հայաստան, Հերացի 24փ., #1

office@greenlane.am

Այն գնառաջարկները, որոնք Կանաչ Արահետ ՀԿ-ի գրասենյակը կստանա նշված վերջնաժամկետից հետո, չեն ներառվի գնահատման գործընթացում: Եթե գնառաջարկը ուղարկում եք էլ-փոստի միջոցով, ապա ստուգեք, որ դրանք ստորագրված և կնքված են:

Մրցույթի մասնակցության պայմաններն ու մանրամասները կցված են` Հայտարարություն

office_8j85r5o9Հայտարարություններ