Անդամակցության պայմաններ

Ո՞վ կարող է անդամակցել «Կանաչ արահետ» ՀԿ-ին

«Կանաչ արահետ» ՀԿ-ի անդամ կարող է դառնալ ՀԿ-ի կանոնադրությունն ընդունող Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև արտերկրի 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի:

 Անդամագրվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

  • Դիմում
  • Անձնագրի պատճեն
  • Աշխատանքային կենսագրություն (cv)
  • Դիպլոմի պատճեն (առկայության դեպքում)
  • Տնտեսության բնութագիր (առկայության դեպքում)
  • Գունավոր լուսանկար (3×4 չափսի)

Տարեկան անդամավճարը կազմում է

Անհատ ֆերմերների, ֆերմերային խմբերի անդամների, ուսանողների, կամավորների, թոշակառուների և ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար 3000 ՀՀ դրամ 8 ԱՄՆ դոլար
«Կանաչ արահետ»ի հիմնադիր անդամների, համագործակից մասնագետների, միջազգային ու տեղական կազմակերպությունների աշխատակիցների և ՀՀ այլ քաղաքացիների համար 12000 ՀՀ դրամ 30 ԱՄՆ դոլար
Արտերկրի քաղաքացիների, ուսանողների համար 40000-80000 ՀՀ դրամ 100-200 ԱՄՆ դոլար
«Կանաչ արահետի» պատվավոր անդամների համար 120000-200000 ՀՀ դրամ 300-500 ԱՄՆ դոլար
«Կանաչ արահետի» հովանավորների համար 400000 և ավելի ՀՀ դրամ 1000 և ավելի ԱՄՆ դոլար

Անդամավճարների համար բանկային տվյալներ

Բանկի անվանում՝ Ինեկոբանկ ՓԲԸ

Հաշվեհամարը պատկանում է՝ Կանաչ արահետ ՀԿ-ին
ՀՎՀՀ՝
01552199
Հաշվեհամար (հայկական դրամ)՝
2050422241671003
Հաշվեհամար (ԱՄՆ դոլար)՝
2050422241671021
Հաշվեհամար (Եվրո)՝
2050422241671040
Բանկ հասցեն՝
Տերյան փողոց, 105/1
Հեռ՝ +374 10 510 510
Ֆաքս՝ +374 10 514 362

Նշում՝ Խնդրում ենք որպես փոխանցման նպատակ անպայման նշել «ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐ»

office_8j85r5o9Անդամակցության պայմաններ