English / Հայերեն

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բարելավել գյուղատնտեսական, բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը` կրթական, խորհրդատվական, ներդրումային ծրագրերի միջոցով

Լինել առաջատարը՝ Հայաստանի գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ոլորտում

Մեր գործունեության հիմքում կանանց, համայնքի աղքատ անդամներին եւ խոցելի այլ խմբերին ուժեղացնելու սկզբունքն է: "Կանաչ արահետ" ՀԿ-ն այն կազմակերպություններից էր, որոնք առաջինը Հայաստանում սկսեցին գործնականում կիրառել մասնակցային մոտեցումը գյուղի զարգացման խնդիրներին, ինչպես նաև հետազոտություններն ու ցանկացած գործունեություն համայնքի և ֆերմերի կողմից առաջնորդված լինելու գաղափարները:

Խորհրդի անդամներ
Պատվավոր անդամներ
Մեր թիմը
Մեր կամավորները

“Կանաչ արահետ”-ը ձեզ է ներկայացնում Արա Հովհաննիսյանի և Նունե Սարուխանյանի հեղինակած նոր գիրքը՝ “Կիտրոնի մշակություն” շարունակել...

«Կանաչ արահետ»-ի ռազմավարական ուղղությունները

1. Նպաստել գյուղական համայնքների բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը՝ կայուն գյուղատնտեսության ներդրման միջոցով

 • Կրթություն, խորհրդատվություն, իրազեկության մակարդակի բարձրացում
 • Կայուն գյուղատնտեսության զարգացում և էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների արտադրություն
 • Գյուղատնտեսական կիրառական հետազոտություններ
 • Ագրոկենսաբազմազանության պահպանություն
 • Գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում
 • Ֆերմերային խմբերի ձևավորում և զարգացում
 • Նյութատեխնիկական աջակցություն ֆերմերներին և ֆերմերային խմբերին` ներդրումային ծրագրերի միջոցով
 • Մարքեթինգային ծառայությունների մատուցում
 • Շահերի պաշտպանություն և լոբբինգ

2. Նպաստել բնական միջավայրի պահպանությանը և շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրների լուծմանը

 • Բնապահպանական կրթություն, խորհրդատվություն, իրազեկության մակարդակի բարձրացում
 • Բնապահպանական խմբերի ձևավորում և զարգացում
 • Շահերի պաշտպանություն և լոբբինգ
 • Կանաչ տեխնոլոգիաների ներդրում
 • Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների պահպանություն և մոնիտորինգ

3. ՀԿ-Ի կարողությունների զարգացում և հզորացում

 • Կազմակերպության անդամության աճ, զարգացում և անդամների հետ աշխատանքի շարունակականություն
 • Միջազգային դոնորների հետ կապերի ակտիվացում
 • Ակտիվացնել Կանաչ արահետի այլընտրանքային ֆոնդահայթայթման աշխատանքները՝ ապահովելով կազմակերպության կայունությունը
 • Ուսուցման կենտրոնի ստեղծում` ընդլայնելով կազմակերպության գործունեությունը
 • Ծրագրային թիմի կազմավորում ՝ կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը ապահովելու նպատակով
 • Կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող ընթացակարգերի ներդրում  մարդկային եվ ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում
 • Հանրության հետ կապերի բարելավում և զարգացում
 • Դրական վերաբերմունքի ձևավորում. 
 • Դրական փոխհարաբերությունների ստեղծում.